Таро е на особена почит в двора на Наполеон, който, както е известно, е проявявал любопитсво към предсказването на съдбата. Впечатлен от способностите на мадам Льонорман, предсказала брака му с Жозефина със собственоръчно създадените от нея карти, той я прави своя лична гадателка. През следващите години за картите се пишат множество трудове и се появяват различни теории за произхода им. Една от най-известните легенди за картите гласи, че когато Атлантида потънала, оцелял един човек, който с помощта на кораб стигнал до Египет, където предал познанията си на египетските жреци. Скоро след смъртта му, жреците се събрали и възложили на най-умния от тях – Хермес Трисмегист да скрие това знание за бъдещите поколения, за да не се загуби. След дълго мислене, Хермес закодирал мъдростта на Атлантида в 78 златни плочки, които били родоначалниците на днешните карти Таро. По този начин само посветените, които можели да разчитат символите, разполагали с ключовете на Вселената. С появата на книгата – Учение и ритуал на висшата магия на Елифас Леви, Таро е свързано с Kабала, като авторът посочва, че 22-та големи аркана съответстват на 22-те букви от еврейската азбука. Тази теория е доразвита впоследствие в догмите на Херметичен орден – Златната Зора.

Същевременно различните автори създават и различни колоди. Сред тях най-известната е колодата на Райдър–Уейт, разработена от А. Е. Уейт ( 1857 – 1940 ) – известен изследовател на окултните науки, член на гореспоменатия магически орден на Златната Зора, написал можество книги за алхимия, кабала, магия, масонство и розенкройцерство. Освен тази колода, съществуват още над 100 различни вида, като египетско, ритуално, марсилско, японско, митологично и т. н.

Традиционното тесте карти Таро се състои от 78 карти, разделени на две части – Голяма и Малка Аркана. Думата аркан e от множественото число на латинската дума арканум,  което означава същото, което означава Окултизъм (окулте) – тайна.

Голямата Аркана се състои от 22 карти, които се смятат за сърцето на Таро. Всяка от тези карти символизира някой от вселенските аспекти на човешкия опит. Те показват основните, градивните моменти на човешката съдба. Всяка карта има свое име и пореден номер, като някои имена ни навеждат директно на тяхното значение като Сила, Умереност и Справедливост. Други, показват определен подход към човешкия живот, като Отчелника или Магьосника, или на астрономически обекти, като Слънце, Луна и Звезди. Значенията на Голямата Аркана винаги имат по-голяма тежест, защото тези карти символизират важните, глобалните процеси и сили, влияещи на човешкия живот.

Малката Аркана се състои от 56 карти, групирани в четири бои, аналогични на боите в обикновените карти, а именно: жезли – спатии, мечове – пики, чаши – купи и динари (пентакли) – кари. Те символизират ежедневните събития и грижи, изграждащи нашия живот.

Има доста начини за подреждане, но най-известния е Келтският кръст

Келтски кръст с карти ТАРО

1. Мястото на питащия в ситуацията
2. Черти от характера в (+) и ( -)
3. Съзнателните желания
4. Подсъзнателните чувства и желания
5. Минали събития оказали влияние
6. Взаимоотношенията на питащия с околните
7. Психичната нагласа, която може да повлияе
8. Невидимите сили
9. Надеждите и страховете
10. Изходът / 0. Сигнифактор – фокус на тълкуванието

Келтският кръст може да отговори доста точно на въпроса задаван на Таро, но долния начин е още по-точен

Графиката изглежда позната и наподобява астрологичен хороскоп с неговите 12 сектора ( 12 астрологични дома)

Модифицирана подредба на карти ТАРО

1. Личността на питащия
2. Материално състояние
3. Образование; социални контакти; пътувания; близки
4. Влияния от родителите; дома; семейството; детството
5. Творческа мисъл; романтика; удоволствия; децата
6. Здраве; отговорност; етиката и помощта за околните
7. Брак; интимност; приятели; колеги
8. Психични способности; скрити влияния; цикли; секс
9. Чужди култури; философски възгледи; религия; закон
10. Кариера; амбиции; постижения; себеоценка; оценката на обеството
11. Запознанства; социален живот; желания; надежди
12. Подсъзнанието; (+) и (-) черти; ограниченията с които се сблъскваме
0. Сигнифактор – фокус на тълкуваниет

Сигнификаторът изразява същността на проблематиката. Определя се от трите имена и датата на раждане, още по-точно ще е ако се включи часа на раждане и мястото на раждане – така се получава личното число.

Разбира се има още доста начини на редене, които са и по-прости. Гледането с карти Таро далеч не е лесна работа, нито има нещо общо с кристалното кълбо. Нужен е талант и добро символно мислене, немалък житейски опит и добра интуиция, за да съумеете да “разчетете” какво картите ви казват. Подобно на добрия лекар, който преглеждайки изследванията на пациента разбира какъв е проблема му, така и само опитен тарист може да даде полезен отговор на питането, буквално да “разчете” посланието.

Както в Таро, така и в Астрологията, а и във всяка предсказвателна наука, талантът на този, който я практикува, неговият опит и житейска проницателност, наред с перфектното познаване на практикувания метод, са единствените гаранти за неговата успешност. Един хороскоп може да бъде гледан от много астролози, но един ще е най-точен, а другите – не. Така и с Таро.