В еврейската Кабала Марс е петата сфера (сефирот) – Силата (Gevurah). Питагорейците са наричали числото 5немезис, дума която описва справедливостта и непобедимия враг.

Марс управлява жизнената сила, амбицията и устрема към целта. Зарежда човек с нетърпение и го прави напорист, безразсъден, целеустремен, волеви и деен. Марс е символ на бързото начало и резкия край. Неговата енергия е концентрирана, мигновена, твърда и непоколебима. Трудно е действието на Марс да бъде спряно или ограничено, нито посоката му да бъде променена. Пречките го провокират, а не го обезкуражават.

Сферата на Марс е известна още като сферата на страха (Pachad) – страхът от бога и началото на мъдростта, тъй като идва от осъзнаването на нашата преходност. Сферата на Марс формира моралната триада заедно с Юпитер (Chesed) и Слънцето (Tiphereth ). В нея добрият Юпитер и лошия Марс символизират съзидателното и разрушителното начало, които са живителните принципи на Вселената и които се срещат в Слънцето.

На този сефирот съответства втория ден на сътворението. Gevurah е силата на божия гняв, който наказва несправедливостта и е свързан с абсолютното придържане към буквата на закона и бързото му прилагане. Двете сфери – на Юпитер и на Марс формират вътрешния баланс на душата и как тя действа навън, към света.

Числовото изражение на Gevurah е 216, което 6 пъти 6 пъти по 6. 10-те божи заповеди са дадени на Моисей на планината Синай на две каменни плочи с размер 6 х 6 х 6 педи.