Плъх 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Бик 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Тигър 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Заек 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Дракон 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Змия 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Кон 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Овца 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Маймуна 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Петел 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
Куче 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Глиган 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

В древен Китай, а и до ден днешен, Астрологията е била използвана за предсказване на съдбините на държавите, на изхода от воините, икономическите показатели, търговията и много други.

Китайската астрология (китайски зодиак) е организирана около 12-те животински знака. Една китайска легенда разказва историята около създаването на тези знаци от полумитичния Жълт Император през далечната 2637 г. пр.н.е. Според друга легенда Буда повикал животните, за да дойдат при него преди той да напусне физическия свят, но се отзовали само тези 12. За награда той наименувал по една година от 12 годишния цикъл на името на всяко едно животно и то в онзи ред, в които те дошли при него. Пръв дошъл плъхът, след него биволът, тигърът, заекът, драконът, змията, конят, овцата, маймуната, петелът, кучето и прасето. От този момент характерът на всяко животно оцветява значението на всяка една година и оставя дълбок отпечатък в характера на родените през нея. По този повод китайците казват: “Това е животното, което се крие в твоето сърце”.